top of page

Doğum Haritamızda Bulunan Evler ve Anlamları

Unutmayın herkesin haritası kendine biricik ve özeldir bu yüzden bizlere 12 li Ev sistemi, 12 li Burç sistemi ile bir çok olasılık sunar. O yüzden kendi haritamızı değerlendirirken evlerin bulunduğu burca ve onların yönetici gezegenlerinin bulundukları evlere ve bu gezegenlerin yaptıkları açılara da bakmayı unutmayın. Doğum haritalarımız bütüncül değerlendirilmelidir. Ayrıca doğum haritalarımızın bizim potansiyelimiz olduğu ve potansiyelimize uyandıktan sonra bununda üstüne çıkabileceğimizi de hatırlatmak isterim.

Bükre Koç Bulut

Doğum Haritalarımızda bulunan Evlerin kısa anlatımı;

1. Ev

Doğal burcu Koç burcudur. Koç burcunun yönetici gezegeni Mars’ dır. Birinci ev yükselen burcumuzdur aynı zamanda ve kişinin doğuştan getirdiği yetenekleri, yaşam gücü kalitesi, hayat motivasyonu, kişinin kimliğini saptama ve bunu ifade etme alanıdır. Kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, dünyaya yaklaşımımız, dışarıya gösterdiğimiz yüzümüz, auramız, fiziksel görüntümüz, dış dünyanın bizi nasıl algıladığı bu evin burcunda gizlidir.

2. Ev

Doğal burcu Boğadır. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. İkinci ev haritamızda hem para kazanma potansiyelimizi hem de kişinin kendisine verdiği değeri de gösterir. (Bu ikisi arasındaki ilişkiyi İnstagram hesabımdan okuyabilirsiniz.) Ayrıca günlük kazancımız, aylık maaşımız, gelirlerimiz, giderlerimiz, tüketim kavramı, kişinin sağ kolu (burcu), doğuştan yanımızda getirdiğimiz kaynaklar, kendi iç değerimiz, kendimize biçtiğimiz değer, para kazanma yeteneğimiz, benliğin ana teması değer ve madde, kendine güvenin evi de diyebiliriz

3. Ev

Doğal burcu İkizlerdir. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür' dür. Üçüncü ev haritamızda gündelik hayattaki pratik zekamızı ve her türlü iletişimimizi verir. Aynı zamanda kardeşler, kuzenler, komşular, kardeşlere olan düşkünlük, eğitim, okumak (ilk orta lise), zihinsel, entelektüel zeka (Merkür'ün doğal evi olduğu için), dünyayı nasıl algıladığınız, düşünceleri nasıl aktarabildiği, bilgi edinme ve bu bilgiyi kullanma (burcun özellikleri), araştırma, dedikodunun evi , kısa seyahatlerin ifade edildiği yerdir.

4. Ev

Doğal burcu Yengeçtir. Yengeç burcunun yönetici Işığı Aydır. Dördüncü ev haritamızda kendi doğduğumuz ailemiz, yaşadığımız ortam, kişilerin nasıl bir ailede yetişip altyapısında neler olduğu yani soy ağacımızdır. Herkesin kendi doğum haritasında dördüncü evinin burcuna göre nasıl bir eve doğduğunun ip uçlarını verir. Toprak ve doğa ile ilgili ilişkimizde bu evdedir.

5. Ev

Doğal burcu Aslandır. Aslan burcunun yönetici Işığı Güneştir. Beşinci ev yaratıcılığın, kişinin fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığını nasıl kullandığını gösterir. Aynı zamanda sevginin evi, aşkın evi, kundalinin uyanışı (yaşam enerjimiz) ve kendi doğurduğu çocukların evidir. Çocuklar ile olan ilişkilerin ve hayattan duyduğumuz neşeyi anlatır. Spora olan ilgimizi, sosyal hayattaki sevilirliğimiz, duygusal ilişkileriniz ve hayattaki yaratıcılığımızın evidir.

6. Ev

Doğal burcu Başaktır. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. Altıncı ev bizim patron olduğumuz ve altımızda çalışanlara nasıl davrandığımızı verir. Ayrıca günlük rutin işler, sorumluluklar, kişinin iş seçimi, işyerindeki ilişkileri, iç disiplin, bedensel sağlık ve beslenme, çalışma ortamımız, evcil hayvanlarımız (burca göre besleyebilirsiniz) bu evin konusudur.

7. Ev

Doğal burcu Terazidir. Terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. Yedinci ev evlilik, eşten veya ortaktan beklentimizi, ortaklıklar, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlık, açık düşmanlar, kavga, rekabet, yarışmalar, danışman tipiniz, sosyal yaşam, her şey ile ilişki, eş ile ilişkiyi anlatan evdir.

8. Ev

Doğal burcu Akreptir. Akrep burcunun yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Sekizinci ev psikolojik ölümlerin ve yeniden doğumların yaşanması anlamına gelir. En derinine inme isteği, miras, korkular, eşin finansal kazancı, vergiler, harcamalar, başkalarından elde edilen maddi kazanımlar, ameliyatlar (burcun anlattığı yere yatkınlık olabilir) bu evin konusudur.

9. Ev

Doğal burcu Yaydır. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Dokuzuncu ev felsefe, din ve yüksek öğretimi, dünya görüşü, inanç, hukuk, yaşamın bilgeliği, uzun seyahatler (yabancı ülkeleri gezip görme ve bağlantılar) ve astrolojinin evidir. Tanrısal gücü nasıl algıladığımız yani Tanrının evidir. (Mitoloji dilinde Zeus - Jüpiter)

10. Ev

Doğal burcu Oğlaktır. Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn'dür. Onuncu ev kariyer alanımız, toplumsal saygınlık, tanınmışlık, sosyal düzen, benliğin ana teması yaşamda bir amaç yaratmak ve ona ulaşmak, organizasyon, yönetim, iktidar, kişinin liderlik kapasitesini, hangi alanda kariyer yapacağımızı, gelecek hedeflerimizi, ulaşmak istediğimiz seviyeyi, kariyer yapabilme ve iş yapabilme gücümüz ve aynı zamanda “Patronun nasıl biri?” konuları bu evin konusudur.

11. Ev

Doğal burcu Kovadır. Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. On birinci ev grup çalışmalarını, kolektifi, grup içinde yer alma ve arkadaş olma kapasitesini, dostlukları sürdürebilme, bireysel çıkarları aşıp kolektifin yararına çalışmak, hümanizm, arkadaşlar, sosyal gruplar, sosyal değerler, yardımlar, umutlar, sosyal aktiviteler bu evin konusudur.

12. Ev

Doğal burcu Balıktır. Balık burcunun yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. On ikinci ev iç dünyayı, ruhsal durum, sezgiler, hayal gücü, bilinç ötesi, gizli düşmanlar, iftiralar, hastaneler, hapishaneler, karma, sırlar, kişinin kendine acıdığı ve ruhsal sıkıntılarını anlayabileceği gibi egoyu aşıp Balık burcunun evrensel sevgiye ulaşabilmeyi anlatır.

850 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

VENÜS

Yazı: Blog2_Post
bottom of page